תחומי המרכז

תחומי המרכז

תחומי הקונפליקט בהם עוסק המרכז בצוות רב מקצועי

  • משפחה (בין בני זוג בכל שלב של הזוגיות): לפני תחילת הקשר, בזמן הזוגיות או בהליך פרידה או גירושין בכל תחום שיתבקש או לאחר הגירושין .
  • משפחה בינדורי (הורים -ילדים, אחים , משפחה מורחבת)
  • ירושה (צוואות , ירושות)
  • אפוטרופסות לרבות יפוי כח מתמשך
  • שותפים או מסחריים (כולל בחברות משפחתיות)
  • עבודה – בין עובד למעביד או בין העובדים או נותני שיקרות (קבלנים עצמאיים)
  • בתי ספר – בין התלמידים, בין הורים לבית ספר, בין מורים.
  • בענייני נדל"ן או מקרקעין
  • בארגונים – תהליכים פנים ארגוניים.

כל המומחים בצוות יבחרו בהתאם לצורך שיעלה ויותאמו לכל הפונה לסיוע למרכז בהתאם לאפיון הקונפליקט.

img_1559