יישוב סכסוכים

יישוב סכסוכים בצוות רב מקצועי

יישוב סכסוכים ב ABCr

  • סיוע לצדדים הנמצאים במשבר או בסכסוך בעזרת צוות רב מקצועי בהתאם לאופי המשבר או הסכסוך.
  • בבסיס הפעולה של המרכז - ההכרה כי כל אדם וכל משפחה זכאים להשגת ביטחון אישי כלכלי וחברתי תוך מתן מעורבות מלאה של הצדדים בניהול הקונפליקט ושותפות מלאה בהחלטה על תוצאות התהליך .
  • שמירה על תפיסת העולם הערכי של הצדדים לקונפליקט , שמירה על זכויות משפטיות, חברתיות וכלכליות, ומתן מענה לצרכים הרגשיים של כל צד בתהליך.
  • פתרון הקונפליקט מבוסס, אם כן, על יושר, הגינות, שיתוף פעולה ויושרה ושמירה על רווחתם (WELL BEING) של הצדדים לקונפליקט.
  • ייחודיות מרכז זה הוא במתן מענה לכל קונפליקט בסיוע אנשי מקצוע בצוות רב מקצועי מתחומים שונים לפי אפיון הקונפליקט בחשיבה משותפת למציאת פתרון.
סיוע  לאוכלוסיות שידן אינה משגת
מימון פתרון הסכסוך בצוות רב מקצועי
  • מתן מענה של ייצוג משפטי בהליך מחוץ לכתלי בימ"ש או סיוע בתמיכה וטיפול למשפחות שנקלעו למשבר ושידן אינה משגת במימון של צוות רב מקצועי.
  • השירות יינתן בעלות מינימלית וסמלית אשר ייקבע בתאום עם הגורם המפנה בהתאם ליכולת הכלכלית של הפונים. חלק גדול ממשפחות מוחלשות אלה אינו זוכה לקבל מענה במסגרת הציבורית בהעדר תקציבים המאפשרים זאת ובהעדר תשתיות.
  • אנשי המקצוע במרכז אשר יהיו מתחומים שונים בהתאם לאפיון הסכסוך יבחרו בתהליך מיון קפדני בהתאמה מירבית לצרכי כל משפחה.
  • מתן שירות פרו בונו, או בעלות מינימלית, אם וככל שיתברר כי המשפחה איננה מסוגלת לממן את הסיוע המשפטי או את הליווי הרגשי.

ליווי, תמיכה, יעוץ, והכוונה לזוגות טרם מיסוד הקשר

לא פעם זוגות שחיים כידועים בציבור נתקלים בקשיים בתחילת הדרך. לעיתים הקשיים ניתנים לפתרון ע”י למידה בדבר סוגי התקשורת, וכן הדרכה בדבר טכניקוץ של פתרון אי הבנות וקשיים.

הקשיים יכולים להיות לעיתים בהתמודדות של תכנון כלכלי, בניהול כספי משק הבית. הקשיים יכולים להיות בהסתגלות רגשית לקשר אינטימי וזוגי, ולעיתים משפטי.

לא מעט זוגות שקיימים פערים כלכליים בין בתי המוצא שלהם צריכים להתמודד עם קושי בניסוח הסכמי ממון או הסכמי קדם נישואין.

המרכז נותן ליווי, כלכלי, רגשי ומשפטי של אנשי מקצוע מיומנים ומקצועיים, לכל  זוג המבקש למסד את  הקשר או שמתמודד עם קשיים המייצרים קונפליקטים.

המרכז נותן יעוץ על האפשרויות השונות למיסוד הקשר לרבות סוגי נישואין (אזרחי/דתי), הסכם זוגיות/הסכם הורות, בהיבט רגשי כלכלי ומשפטי.

ייצוג וליווי בהליכים מחוץ לכתלי בית משפט

לא פעם בוחרים הצדדים (או מופנים ע”י בימ”ש) להליך ליישוב הקונפליקט מחוץ לכתלי בימ”ש.

עפ”י רוב ההליך מופנה לגישור או לבוררות.

המרכז מציע לכל צד הנמצא בקונפליקט לנהל הליך בסיוע ובלווי של אנשי מקצוע ומומחים הבקיאים בתחום שבו מתנהל ההליך ולהוביל לפתרון שיביא את הצדדים לקונפליקט להסכם.

המרכז מבצע הליך מקדמי לאיפיון הקונפליקט ולבניית צוות רב מקצועי שיסייע “לתפור את החליפה” המתאימה.

לא פעם הצדדים זקוקים, מעבר לייצוג המשפטי, ליעוץ מקצועי מתחום מומחיות אחר.
אנשי מקצוע מיומנים ממאגר המומחים של המרכז ילוו  את הצדדים בתהליכי יישוב הסכסוך וקבלת ההחלטות.