אודות המרכז

אודותנו

ABCr הוא מרכז, שמטרתו לסייע לאנשים, לקבוצות ולגופים המצויים בסכסוך להגיע לפתרון הסכסוך מחוץ לכתלי בית המשפט, באמצעות צוות רב מקצועי הכולל מומחים בתחומי (החוק) המשפט, הטיפול, הכלכלה, ומומחים  נוספים בתחומים הרלבנטיים לסכסוך.

כמו כן המרכז מהווה  מוקד ידע, למידה, תמיכה, הדרכה, מתן כלים להתמקצעות ופתרון דילמות מקצועיות לחבריו ולבעלי מקצוע (חיצוניים) אחרים המעוניינים בכך.

המרכז מקיים הרצאות, השתלמויות, הדרכה, כנסים וימי עיון בנושאים הקשורים ליישוב סכסוכים ללא פנייה לערכאות.

המרכז פועל ליצירת שינוי תפיסתי ביישוב סכסוכים באופן שמאפשר שוויון וכבוד הדדי בין הצדדים, כשהצוות מסייע לצדדים בעבודה משותפת להגיע לפתרון המחלוקת בדרך הטובה, המהירה והיעילה ביותר.

dsc07610

סל השירותים  לחברי  מרכז ABCr

  • הוראה ולמידה, העשרה מקצועית ,הכשרות , הרצאות, ימי עיון והתמחות ביישוב סכסוכים בדרך אלטרנטיבית מחוץ לכתלי בתי משפט, באמצעות עבודה בצוות רב מקצועי.
  • מאגר של אנשי מקצוע מתחומי התמחות שונים היכולים לתת מענה לפתרון קונפליקטים בתחומים שונים ומגוונים.
  • קבוצות למידה קטנות ואינטימיות רב מתחומיות כדי לאפשר "הגדלת העוגה" בחשיבה משותפת בסיוע בפתרון הקונפליקטים.
  • החלפת מידע ועדכונים בין חברי המרכז לחברים בקבוצות נוספות.
  • הטמעת התפיסה של יישוב קונפליקטים בדרך שיתופית בקרב אוכלוסיות ממעמד סוציואקונומי נמוך.
  • הפעלת השיטה במרכזים לטפול משפחתי וזוגי הפועלים במסגרת רשויות מקומיות ונותנים מענה למשפחות במשבר.